TV& VIDEO

giá trị chuyển nhượng

TP.HCM thu thuế từ chuyển nhượng vốn tăng đột biến gấp 2,5 lần năm 2016

TP.HCM thu thuế từ chuyển nhượng vốn tăng đột biến gấp 2,5 lần năm 2016

VTV.vn - 2.250 tỷ đồng là số tiền thuế thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại TP.HCM chỉ trong 8 tháng qua, nhiều gấp 2,5 lần tiền thuế thu của cả năm 2016.