TV& VIDEO

giá trị nông nghiệp

Chuyển đổi hướng sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

Chuyển đổi hướng sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

VTV.vn - Thời gian gần đây, tỉnh Tây Ninh đã chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp hơn, qua đó giảm được chi phí, tăng sản lượng, đầu ra ổn định hơn.