TV& VIDEO

giá trị nông sản Việt Nam

Thí điểm dự án ứng dụng công nghệ trong quản lý nông nghiệp

Thí điểm dự án ứng dụng công nghệ trong quản lý nông nghiệp

VTV.vn - Dự án ứng dụng công nghệ quản lý toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch canh tác, trồng trọt đến bán hàng đang được JICA và Fujitsu phối hợp thực hiện thí điểm tại Hà Nam.