TV& VIDEO

giá trị văn hoá

Nghệ sỹ Aduh - Người nặng lòng với văn hóa Tây Nguyên

Nghệ sỹ Aduh - Người nặng lòng với văn hóa Tây Nguyên

VTV.vn - Trước sức ép của đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hoá cốt lõi của Tây Nguyên dần bị mai một. Bằng nhiều hình thức, có 1 nghệ sỹ đã nỗ lực để níu giữ lại vốn cổ cha ông