TV& VIDEO

giá trị văn hoá

Những nốt thăng trầm của  thương hiệu lụa Hà Đông

Những nốt thăng trầm của thương hiệu lụa Hà Đông

VTV.vn - Nổi tiếng sau một hội chợ ở Pháp vào năm 1931, lụa Hà Đông dần định hình được tên ra thế giới, sau này xuất sang Đông Âu và nhiều quốc gia khác.