TV& VIDEO

giá trị vốn hóa

Giá trị vốn hóa của Bitcoin đã lớn hơn Morgan Stanley và Goldman Sachs

Giá trị vốn hóa của Bitcoin đã lớn hơn Morgan Stanley và Goldman Sachs

VTV.vn - Theo trang Coinmarketcap, nếu coi Bitcoin như một loại cổ phiếu thì tại thời điểm đạt đỉnh hơn 5.800 USD, giá trị vốn hóa của Bitcoin đã chạm mốc 96,7 tỷ USD.