TV& VIDEO

giác quan thứ 6

Khám phá năng lực bí ấn của con người qua PTL "Con mắt thứ 3 hay giác quan thứ 6"

Khám phá năng lực bí ấn của con người qua PTL "Con mắt thứ 3 hay giác quan thứ 6"

VTV.vn - VTV News mời quý vị và các bạn xem lại phim tài liệu 'Con mắt thứ 3 hay giác quan thứ 6 - bộ phim nói về những khả năng kỳ lạ, bí ẩn của con người.