TV& VIDEO

Giai điệu Tổ quốc

Giai điệu Tổ quốc được tôn vinh tại Pháp

Giai điệu Tổ quốc được tôn vinh tại Pháp

VTV.vn - Lần đầu tiên những Giai điệu Tổ quốc gồm 11 bản hùng ca Việt Nam như Tổ quốc gọi tên mình, Tổ quốc yêu thương, Việt Nam quê hương tôi đã được trình diễn tại Pháp.