TV& VIDEO

giải ngân

Thủ tướng gỡ vướng trong giải ngân vốn ODA

Thủ tướng gỡ vướng trong giải ngân vốn ODA

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017, với những dự án chưa giải ngân được, chưa làm thủ tục thì phải tự cắt, tự điều chuyển trong khối Chính phủ và các địa phương.