giải pháp hữu hiệu

Quy tập mồ mả, chôn cất tập trung ở Lý Sơn

Quy tập mồ mả, chôn cất tập trung ở Lý Sơn

VTV.vn - Dự án khu nghĩa địa tập trung tại huyện đảo Lý Sơn được xây dựng đảm bảo thống nhất việc quy tập mồ mả, chôn cất tập trung, tiết kiệm quỹ đất, và bảo vệ môi trường.