TV& VIDEO

giải pháp tạm thời

Người dân mong muốn có giải pháp hài hòa, triệt để đối với BOT Cai Lậy

Người dân mong muốn có giải pháp hài hòa, triệt để đối với BOT Cai Lậy

VTV.vn - Người dân và các doanh nghiệp mong muốn Bộ GTVT sẽ có những giải pháp phù hợp đối với trạm BOT Cai Lậy, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa dân và chủ đầu tư.