TV& VIDEO

giải phóng dân tộc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn.