TV& VIDEO

giải phóng dân tộc

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Viện Huân chương, nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã diễn ra sáng 15/9.