Giải phóng miền Nam

Tổn thất điện năng miền Bắc tiếp tục giảm

Tổn thất điện năng miền Bắc tiếp tục giảm

VTV.vn - Trong tháng 4 năm nay, tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện đạt 4,66%; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 5,21%, giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2017.