TV& VIDEO

Giải phóng miền Nam

Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

VTV.vn - Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)" góp phần tôn vinh những đóng góp to của lớp lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.