TV& VIDEO

giải quyết bồi thường oan sai

Ông Trần Văn Thêm yêu cầu bồi thường oan sai 12 tỉ đồng

Ông Trần Văn Thêm yêu cầu bồi thường oan sai 12 tỉ đồng

VTV.vn - Luật sư được ông Trần Văn Thêm ủy quyền mới đây đã gửi đơn đề nghị bồi thường oan sai 12 tỉ đồng đến các cơ quan có thẩm quyền.