TV& VIDEO

giải quyết chế độ

Chính sách cho người có công: Vướng mắc từ việc chứng minh giấy tờ gốc

Chính sách cho người có công: Vướng mắc từ việc chứng minh giấy tờ gốc

VTV.vn - Một trong những vướng mắc trong giải quyết hồ sơ người có công hiện nay nằm ở khâu chứng minh giấy tờ gốc.