TV& VIDEO

giải thưởng Kovalevskaia

Gặp gỡ nhà khoa học nữ đạt giải thưởng Kovalevskaia 2016

Gặp gỡ nhà khoa học nữ đạt giải thưởng Kovalevskaia 2016

VTV.vn - Ghi nhận những đóng góp của chị em trong sự phát triển khoa học nước nhà, giải thưởng Kovalevskaia 2016 đã được trao cho một tập thể các nhà khoa học nữ.