giải thưởng pulitzer

Giải thưởng Pulitzer và sự thay đổi cách làm báo

Giải thưởng Pulitzer và sự thay đổi cách làm báo

VTV.vn - Trong những năm gần đây, cách thức làm báo truyền thống đã thay đổi đáng kể nhờ sự phổ biến của mạng xã hội.