TV& VIDEO

giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

VTV giành 5 giải thưởng về thông tin đối ngoại lần thứ 2

VTV giành 5 giải thưởng về thông tin đối ngoại lần thứ 2

VTV.vn - VTV đã xuất sắc giành tổng cộng 5 giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 – năm 2015 diễn ra vào chiều ngày 28/5.