TV& VIDEO

giải tỏa mặt bằng

Bất cập về hạ tầng giao thông ở Đông Hà, Quảng Trị

Bất cập về hạ tầng giao thông ở Đông Hà, Quảng Trị

VTV.vn - Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được thành lập đã gần 8 năm nhưng cơ sở hạ tầng nơi đây vẫn còn dang dở với rất nhiều bất cập.