giải trí

“Phá vỡ sự im lặng” trong văn hóa giải trí 2017

“Phá vỡ sự im lặng” trong văn hóa giải trí 2017

VTV.vn - Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện đáng chú ý. Chúng tôi dùng cụm từ “Phá vỡ sự im lặng” để điểm lại những sự kiện văn hóa đáng chú ý trong năm vừa qua.