TV& VIDEO

giải trừ vũ khí hạt nhân

Việt Nam tham dự Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng LHQ Khóa 72

Việt Nam tham dự Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng LHQ Khóa 72

VTV.vn - Từ ngày 2-10/10 đã diễn ra phiên thảo luận chung của Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế (Ủy ban 1) trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 72 của Đại hội đồng LHQ.