TV& VIDEO

giảm áp lực

Doanh nghiệp cần chủ động giảm áp lực từ chi phí đầu vào

Doanh nghiệp cần chủ động giảm áp lực từ chi phí đầu vào

VTV.vn - Hiện phần lớn các chi phí đầu vào của các doanh nghiệp Việt Nam đều ở ngưỡng bằng và đôi khi cao hơn so với các quốc gia lân cận khác.