TV& VIDEO

giảm cả 3 tiêu chí

Bến đò an toàn: Kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy

Bến đò an toàn: Kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy

VTV.vn - Mặc dù chiếm số lượng chưa nhiều so với tổng số bến đò hiện nay nhưng mô hình bến đò an toàn bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực.