Giám đốc bệnh viện

Sẽ tuyên án vụ án sự cố chạy thận ở Hòa Bình vào ngày 5/6

Sẽ tuyên án vụ án sự cố chạy thận ở Hòa Bình vào ngày 5/6

VTV.vn - Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng Xét xử quyết định kéo dài thời gian nghị án và thời gian tuyên án sẽ vào chiều ngày 05/06.