TV& VIDEO

Giám đốc Sở Y tế

Gia Lai: Đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan vụ một bệnh nhi tử vong

Gia Lai: Đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan vụ một bệnh nhi tử vong

VTV.vn - Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân và tập thể khi để xảy ra trường hợp bệnh nhi tử vong tại bệnh viện này.