TV& VIDEO

giám đốc thẩm

Xét xử giám đốc thẩm 10 vụ án

Xét xử giám đốc thẩm 10 vụ án

VTV.vn - Trong 4 ngày qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành phiên họp tháng 9 để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 10 vụ án các loại.