giám đốc thẩm

15 vụ án được xét xử theo trình tự giám đốc thẩm

15 vụ án được xét xử theo trình tự giám đốc thẩm

VTV.vn - Trong gần 1 tuần qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 15 vụ án và cho ý kiến giải quyết đối với 7 vụ án khác.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive