TV& VIDEO

Giám đốc tình báo

Anh: Giả danh Giám đốc tình báo gọi điện cho Thủ tướng

Anh: Giả danh Giám đốc tình báo gọi điện cho Thủ tướng

Tại Anh, một kẻ đã giả danh Giám đốc tình báo để gọi điện cho Thủ tướng David Cameron.