TV& VIDEO

giảm giá vé

Đề xuất 7 đối tượng được miễn, giảm vé tàu

Đề xuất 7 đối tượng được miễn, giảm vé tàu

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 7 đối tượng được miễn, giảm giá vé đi tàu tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.