TV& VIDEO

Giảm lây nhiễm HIV

Quỹ bảo hiểm y tế - Nguồn lực tài chính cơ bản cho người nhiễm HIV

Quỹ bảo hiểm y tế - Nguồn lực tài chính cơ bản cho người nhiễm HIV

VTV.vn - Sau khi thời hạn viện trợ thuốc ARV khép lại, người bị nhiễm HIV sẽ được điều trị bằng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lại là nguồn lực tài chính.