TV& VIDEO

giảm mạnh tốc độ tăng trưởng

OECD bi quan về kinh tế thế giới

OECD bi quan về kinh tế thế giới

VTV.vn - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 1/6 đã bày tỏ sự bi quan đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016.