TV& VIDEO

giảm mức đóng bhxh

Có thể xem xét giảm mức đóng BHXH

Có thể xem xét giảm mức đóng BHXH

VTV.vn - Chia sẻ trong Vấn đề hôm nay, đại diện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng khả năng giảm mức đóng BHXH hoàn toàn có thể xảy ra.