TV& VIDEO

giảm nghèo đa chiều

TTg Nguyễn Tấn Dũng: Thành tựu giảm nghèo tại Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao

TTg Nguyễn Tấn Dũng: Thành tựu giảm nghèo tại Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao

VTV.vn - Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giảm nghèo đa chiều là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế đồng tình, ủng hộ.