TV& VIDEO

giảm nghèo

Đến 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%/năm

Đến 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%/năm

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.