TV& VIDEO

giảm nghèo

Tây Nguyên: Người dân khu tái định cư vẫn chưa thể an cư

Tây Nguyên: Người dân khu tái định cư vẫn chưa thể an cư

VTV.vn - Hiện nay, nhiều khu tái định cư ở Tây Nguyên vẫn chưa đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu nên người dân chỉ ở một thời gian rồi bỏ đi.