TV& VIDEO

giảm phí đường bộ

Đề xuất giảm phí ở các trạm BOT tại Bình Định

Đề xuất giảm phí ở các trạm BOT tại Bình Định

VTV.vn - Ngành GTVT tỉnh Bình Định đã làm việc với các nhà đầu tư BOT để tìm tiếng nói chung theo hướng giảm phí cho chủ phương tiện ở khu vực gần trạm.