giám sát chất lượng

Bộ Y tế:  Hải sản 4 tỉnh miền trung đã đảm bảo an toàn

Bộ Y tế: Hải sản 4 tỉnh miền trung đã đảm bảo an toàn

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ Y tế tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển.