TV& VIDEO

giám sát chất lượng

Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết vấn đề xã hội

Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết vấn đề xã hội

VTV.vn - Một cuộc thi lập trình dành cho cộng đồng khởi nghiệp với các sáng kiến về các lĩnh vực như môi trường, y tế, giáo dục... đã thu hút sự quan tâm lớn.