TV& VIDEO

giám sát và phản biện xã hội

Sẽ sơ kết Quy chế giám sát phản biện xã hội trong năm 2017

Sẽ sơ kết Quy chế giám sát phản biện xã hội trong năm 2017

VTV.vn - Trong năm 2017, sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết việc triển khai thực hiện các quyết định của Trung ương về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội.