TV& VIDEO

giảm thiểu rủi ro

Bài học kinh nghiệm từ bão Linda 20 năm trước

Bài học kinh nghiệm từ bão Linda 20 năm trước

VTV.vn - Một Hội thảo có tên "Nhìn lại 20 năm cơn bão Linda đổ bộ vào Việt Nam và những bài học kinh nghiệm" đã được tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội.