TV& VIDEO

gian lận xăng

'Ma trận' gian lận tinh vi của các cây xăng, người dùng bất lực

'Ma trận' gian lận tinh vi của các cây xăng, người dùng bất lực

VTV.vn - Ngoài điều khiển cò bơm xăng, sử dụng công nghệ tác động cấu tạo trụ bơm xăng, các đối tượng còn sử dụng phần mềm trên điện thoại di động nhằm gian lận xăng dầu.