TV& VIDEO

giao dịch chứng khoán

Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức hoạt động

Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức hoạt động

Ngày 10/8, thị trường chứng khoán phái sinh đã chính thức hoạt động. Thị trường này sẽ mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút để phản ánh các thông tin mới qua đêm.