TV& VIDEO

giao dịch thương mại

Đâu là trở ngại chính của doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa?

Đâu là trở ngại chính của doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa?

VTV.vn - Mặc dù đã có những cải tiến mạnh mẽ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.