TV& VIDEO

giao dịch việc làm

Sàn giao dịch xuất khẩu lao động sẽ hạn chế rủi ro

Sàn giao dịch xuất khẩu lao động sẽ hạn chế rủi ro

VTV.vn - Với mục đích hạn chế rủi ro cho người đi xuất khẩu lao động, một sàn giao dịch chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực này sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9/2017.