TV& VIDEO

giao dịch

Bitcoin tạm ngừng giao dịch tại Nhật Bản từ tháng 8

Bitcoin tạm ngừng giao dịch tại Nhật Bản từ tháng 8

VTV.vn - 13 công ty thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tiền ảo Nhật Bản sẽ tạm ngừng giao dịch Bitcoins từ tháng 8 này trước áp lực gia tăng lên hệ thống.