TV& VIDEO

Giáo dục - Đào tạo

Chấm dứt bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại các cơ sở giáo dục - đào tạo

Chấm dứt bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại các cơ sở giáo dục - đào tạo

VTV.vn - Một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ, có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu chuẩn chức danh...