TV& VIDEO

giáo dục học sinh

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh từ 6 tuổi

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh từ 6 tuổi

VTV.vn - Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên.