TV& VIDEO

giáo dục mầm non

Có 41 tỉnh, thành phố tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

Có 41 tỉnh, thành phố tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

VTV.vn - Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá 3 năm triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.