TV& VIDEO

giáo dục mầm non

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bao nhiêu?

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bao nhiêu?

VTV.vn - Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.