TV& VIDEO

giáo dục phổ cập

Gian nan phổ cập giáo dục mầm non ở Quảng Ngãi

Gian nan phổ cập giáo dục mầm non ở Quảng Ngãi

VTV.vn - Khó khăn của việc phổ cập mầm non tại huyện miền núi Quảng Ngãi không chỉ là cơ sở vật chất mà đội ngũ giáo viên còn thiếu thốn rất nhiều.