TV& VIDEO

giáo dục phổ thông

Các trường mầm non và phổ thông không được thu các khoản ngoài học phí

Các trường mầm non và phổ thông không được thu các khoản ngoài học phí

VTV.vn - Trong năm học 2017 -2018 tới đây, các trường mầm non và phổ thông sẽ không được phép thu thêm các khoản ngoài học phí.