giáo dục quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc tôn giáo

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc tôn giáo

VTV.vn - Ban thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo.