TV& VIDEO

Giáo dục Việt Nam

Phát hiện hàng nghìn cuốn sách giáo khoa in lậu tại Đăk Lăk

Phát hiện hàng nghìn cuốn sách giáo khoa in lậu tại Đăk Lăk

VTV.vn - Từ hình thức bên ngoài cho đến cách trình bày bên trong của những cuốn sách in lậu khá giống bản in của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.