TV& VIDEO

Giao thông Hà Nội

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ APEC Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ APEC Đà Nẵng

VTV.vn - Ngày 9/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng vào đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Hội nghị quốc tế APEC tại Đà Nẵng thời gian tới.