TV& VIDEO

Giao thông Việt Nam

Phiên thảo luận đặc biệt về An toàn giao thông Việt Nam diễn ra vào ngày mai

Phiên thảo luận đặc biệt về An toàn giao thông Việt Nam diễn ra vào ngày mai

VTV.vn - Ngày mai (21/9), Phiên thảo luận đặc biệt về An toàn giao thông Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.